Μοριοδότηση εξερχομένων για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, θα διενεργείται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Μέσος Όρος Επίδοσης Μαθημάτων

Συντελεστής ειδικού βάρους: 1,5

Διδακτικές μονάδες

Επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα: 1

Ξένες Γλώσσες

  • Συντελεστής ειδικού βάρους ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής:
    2 μόρια

  • Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια

  • Βεβαίωση για μαθήματα για επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας από τον κατατιθέμενο τίτλο σπουδών:
    2 μόρια

 

Λοιπές Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Συναφούς Γνωστικού Αντικειμένου

(Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εργασίες κλπ)

1 μόριο για κάθε δραστηριότητα που αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό (έως 10 μόρια συνολικά)

 

Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

  • Με πιστοποίηση (ECDL): 5 μόρια
  • Με πιστοποίηση από τίτλο σπουδών του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης: 3 μόρια
  • Με βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα: 2 μόρια

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) - Αιτιολόγηση: 50 μόρια 

Συνέντευξη: 50 μόρια

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.