Έντυπα Μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη 2017 - 2018

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία πρέπει να καταθέσετε στο Τμήμα μας πριν την αναχώρηση σας για πρακτική άσκηση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 είναι τα εξής:

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης για το 2017-18: το έντυπο αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους επιλεγέντες φοιτητές.
   
 2. Training Agreement Before the Mobility (MS Word - PDF)

 3. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) τότε θα πρέπει να καλύπτεστε από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Συνίσταται επίσης η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

 4. Φωτοτυπία Ιδιωτικής Ασφάλειας που αφορά:
  α) Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και
  β) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. (ενδεικτικά παρατίθεται το εξής πρότυπο)

 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ (για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας).

 6. Φόρμα ατομικών στοιχείων.

 

 

 

Σημείωση: Πριν την αναχώρηση σας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας. Όλοι οι φοιτητές από την 1/1/2015 είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε τεστ αξιολόγησης γλώσσας πριν την αναχώρηση τους για πρακτική άσκηση καθώς και κατά την επιστροφής τους. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης online γλωσσικά μαθήματα

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences