Έντυπα Επιλεγέντων 2016 - 2017 International Credit Mobility

2016 - 2017 Έντυπα Επιλεγέντων International Credit Mobility

  1. «Αίτηση συμμετοχής» 2016 - 2017 (MS Word) - (PDF)

  2. «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές» (Σύμβαση) (Ms Word) - (PDF)

  3. Learning Agreement for Studies (before Mobility) (Ms Word) (PDF)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word) (PDF)

  5. Supervisor's Report (Ms Word) (PDF) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)

  6. Confirmation of Arrival (Ms Word) (PDF)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και: Προθεσμία κατάθεσης όλων των ανωτέρω: κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences