Έντυπα Επιλεγέντων 2017 - 2018 International Credit Mobility

 

  1. «Αίτηση συμμετοχής» (MS Word)

  2. «Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Φοιτητών για Σπουδές» (Ms Word)

  3. Learning Agreement for Studies (before Mobility) (Ms Word)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word)

  5. Learning Agreement for Studies (during Mobility) (Ms Word)

  6. Supervisor's Report (Ms Word) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)

  7. Confirmation of Arrival (Ms Word)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και: Προθεσμία κατάθεσης όλων των ανωτέρω: κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences