Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Πληροφορίες για τους Μετακινούμενους Φοιτητές 2017-2018

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μετακινούνται μόνο για σπουδές θα λαμβάνουν επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης το ποσό των 100€.

Σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ανήκουν:

 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα και άνω) και των οποίων  το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 22.000€
  Δικαιολογητικά:
  1. Ε 1 κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
  2. Εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000€
  Δικαιολογητικά:
  1. Ε 1 κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
  2. Εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
  (Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, στην οποία ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος στην μητέρα του με την οποία έχει διαφορετικό επίθετο, θα χρειαστούμε και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Γενικές οδηγίες:

 1. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του φοιτητή ως 9.000€

 2. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του εισοδήματος του φοιτητή και της οικογένειάς του.

 3. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 4. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων και προστατευόμενο μέλος θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:

Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του εκκαθαριστικού σημειώματος:

- Πίνακας Γ.1

  Σύνολο Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) 

   Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών (Υπόχρεου + Συζύγου)

- Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Υπόχρεου + Συζύγου)

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences