Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Πληροφορίες για τους Μετακινούμενους Φοιτητές 2018-2019

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μετακινούνται μόνο για σπουδές θα λαμβάνουν επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης το ποσό των 200€.

Τα κριτήρια για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι:

 • Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
  - Αρχικά θα ελέγχονται και οι δύο φορολογικές δηλώσεις
  - Θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα
  - Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης, ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  - Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  - Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  -->Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα. 

 

 • Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα αξιολογείται ως εξής:
  - Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  - Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  - Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  --> Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα.

 

Παράδειγμα 1: Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
α) Ατομική φορολογική δήλωση ------- Εισόδημα 6.000 ευρώ
β) Οικογενειακή φορολογική δήλωση ------ Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά) άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα
Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

 

Παράδειγμα 2:  Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
α) Ατομική φορολογική δήλωση ------- Εισόδημα 10.000 ευρώ
β) Οικογενειακή φορολογική δήλωση ------ Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά), άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα
Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η ατομική φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences