Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, πραγματοποιούνται μετακινήσεις φοιτητών/τριών, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο πρακτικής άσκησης όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1

 

Προϋποθέσεις - Διαδικασία Επιλογής
2016 - 2017
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Επιπλέον Ακαδημαϊκά
Κριτήρια επιλογής 2016 - 2017
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Δευτέρα με Πέμπτη

10:00 - 14:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.