Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Placement Offers 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε θέσεις Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ στην Ευρώπη.

Πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις και την Διαδικασία Επιλογής 2016 - 2017

Below you will find a few links which can help you find a placement for your Erasmus+ Internship

 

 

Traineeship Opportunities (ESN project)

The link: Internships Search which is a project by the Erasmus Student Network (ESN), you have to sign up
and create an account in order to find internships opportunities. 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Monday to Thursday

10:00 - 14:00

The Department's Administration remains closed on Fridays, Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Department's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences