2. Κριτήρια επιλογής φοιτητών - Κινητικότητα για Σπουδές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

A. Γενικά Κριτήρια Επιλογής 

Τα γενικά κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ είναι τα εξής:

 • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης
 • Ο αριθμός μαθημάτων, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης
 • Το εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης κινητικότητας
 • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο

Β. Επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής:

Ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα έχουν θέσει επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής για τους υποψηφίους τους ως εξής:

 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας

Προπτυχιακές Σπουδές:

 • Να είναι φοιτητές από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και μετά (3ο έτος και μετά)
 • Nα έχουν περάσει τα μισά μαθήματα της κατηγορίας υποχρεωτικών μαθημάτων, των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, δηλαδή 6 ΥΠ (Υποχρεωτικά)
 • Να έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας που θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων του α' και β' εξαμήνου (σύνολο 6 μαθήματα).

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά το πρώτο έτος σπουδών 

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Δεν έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια επιλογής φοιτητών.

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Δεν έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια επιλογής φοιτητών.

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Προπτυχιακές Σπουδές: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών (Α’ & Β’ Εξαμήνου). Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές για τους οποίους θα έχουν δημοσιευθεί αποτελέσματα επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέχρι την αναχώρησή τους.

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Προπτυχιακές Σπουδές: Η επιτυχής εξέταση στα 3/4 των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών (Α’ και Β’ εξαμήνου).

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

Προπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά το δεύτερο έτος σπουδών – Προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής παρακολούθηση 12 Υποχρεωτικών μαθημάτων. Το κριτήριο αυτό δεν είναι δεσμευτικό για την αίτηση συμμετοχής, καθώς εξετάζεται το συνολικό προφίλ εκάστοτε φοιτητή.

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Προπτυχιακές Σπουδές: Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

 • φοιτητές που δεν έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα τού Α’ & Β’ Εξαμήνου (6 το κάθε εξάμηνο)
 • φοιτητές που συμπλήρωσαν τις διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου και οφείλουν μόνο το σύνολο ή μέρος των ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας 
 • φοιτητές που έχουν συμπληρώσει χρόνο σπουδών μεγαλύτερο από το μισό πέραν του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, οκτώ συν τέσσερα (8+4) εξάμηνα και έχουν συγκεντρώσει λιγότερο από το μισό του συνόλου των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας.

 

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στο 3ο, 4ο ή 5ο έτος φοίτησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus μόνο στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης τους, δηλαδή στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.