Έκτακτη Ανακοίνωση: Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου θα δέχεται μόνο επείγουσες περιπτώσεις (των οποίων η προθεσμία διεκπεραίωσής τους λήγει άμεσα) διότι στελέχη του θα συμμετέχουν στην 20η Διημερίδα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

On Thursday, June 15, 2017, the Department of International Relations and the European Union of Panteion University will accept only urgent cases (the deadline for which is to expire immediately) because executives of the Department will participate in the 20th Public and International Relations and European Programs Conference.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences