Μετακίνηση για Διδασκαλία (STA) ή Επιμόρφωση (STT) Erasmus

Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους για Μετακίνηση Προσωπικού με το Πρόγραμμα Erasmus ότι: 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα καταθέσουν στο Τμήμα μας:

  • Acceptance Letter και
  • Teaching ή Training Agreement (αντίστοιχα) 

Υπογεγραμμένα από φορέα του εξωτερικού προκειμένου να λάβουν έγκριση κινητικότητας.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (first come first served!) μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Σημειώνεται ότι μπορούν να συμμετέχουν όλοι:

  • Ανεξάρτητα με το εάν η αίτησή τους κατατέθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα
  • Ανεξάρτητα από τον αριθμό προηγούμενων συμμετοχών τους στο Πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής Erasmus η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι μέχρι και 4 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εισιτήρια εκδίδονται μόνο εφόσον δοθεί η έγκριση κινητικότητας!

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences