28 και 29 Ιουνίου 2018 το Τμήμα ΔΣΕΕ θα παραμείνει κλειστό!

Την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 το Τμήμα ΔΣΕΕ θα παραμείνει κλειστό για το κοινό λόγω της

21ης Διημερίδας Γραφείων - Τμημάτων Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Για επείγουσες περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

On Thursday the 28th and Friday the 29th June 2018 the Department will remain closed to the public.

For any emergency please contact us via e-mail.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences