Κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση κοινού

Εγκύκλιος Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ):

Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.” αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2233) ΚΥΑ:

"Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις  και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού."

 

Υποχρέωση χρήσης μάσκας - Obligation to use a non medical facemask

ΦΕΚ 3131 - 28 Ιουλίου 2020: Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be EXCLUSIVELY by appointment (via e-mail)

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού

σύμφωνα με την πρόσφατη αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2233) ΚΥΑ και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ.

Παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

και για Πρακτική Άσκηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences