Συμμετοχή στην Ημερίδα Erasmus+ International Credit Mobility του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Συμμετοχή με ομιλία και παρουσίαση στο Staff Week του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility για Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και Κοσμήτορες των Ιδρυμάτων Εταίρων.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences