Συμμετοχή στην Ημερίδα Erasmus+ International Credit Mobility του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Συμμετοχή με ομιλία και παρουσίαση στο Staff Week του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility για Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και Κοσμήτορες των Ιδρυμάτων Εταίρων.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences