Διαδικτυακή Ενημέρωση: Σπουδές και Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 στις 11:00 διαδικτυακή ενημέρωση για τα Προγράμματα Erasmus+:

Σπουδές σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη* και International Credit Mobility

Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης εδώ. 

* Σημείωση: οι επιλέξιμες χώρες στο Πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζονται σε δύο ομάδες:

  • Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Χώρες του Προγράμματος που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία). Ενημέρωση για το BREXIT.
  • Χώρες Εταίροι (Partner Countries), οι οποίες μπορούν να λάβουν μέρος σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες χώρες στον επίσημο ιστότοπο της Ε.Ε.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences