Αναρτήθηκε ο πίνακας συνεντεύξεων για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2018 - 2019

Παρακαλείσθε όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ να προσέλθετε για τη συνέντευξη, όπως ορίζεται από τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα αναρτητέα με την Προκήρυξη.

Η παρουσία σας στην συνέντευξη είναι απαραίτητη, καθώς καλείσθε να αξιολογηθείτε ως προς τους λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (έως 50 μόρια) και ως προς την καταλληλότητα της προσωπικότητάς σας για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (έως 50 μόρια). 

Όλοι οι αιτούντες προσέρχεστε στη συνέντευξη που έχει ορίσει ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος της συμφωνίας που έχετε δηλώσει ως πρώτη επιλογή στην αίτησή σας.

Σημείωση: Το αρχείο ανανεώνεται συνεχώς. Όσα πεδία είναι κενά, σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία συνέντευξης.

ΕΔΩ θα βρείτε τον Πίνακα Συνεντεύξεων!

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences