Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ : Μηνιαία ποσά επιχορήγησης 2022

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής / η φοιτήτρια που μετακινείται για Πρακτική Άσκηση θεωρείται συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

2022: Πρόσθετη επιχορήγηση με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/φοιτήτριες  που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια: Διαβάστε αναλυτικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences