Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκήρυξης για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2023-2024

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/τριών για μετακίνηση για Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπρυτάνεως Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών και Ιδρυματικά Υπεύθυνης για το Πρόγραμμα Erasmus+ κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων & Προγραμμάτων Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο συνημμένος πίνακας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα, την Επιτροπή Erasmus+ και τα ακαδημαϊκά Τμήματα. 

2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν πληρούν τα κριτήρια (ακαδημαϊκά του Τμήματός τους ή γλωσσικά), δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την κινητικότητά τους εάν δεν καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εντός της ορισθείσας από το Τμήμα ΔΣΕΕ προθεσμία.

 

Εντός των προσεχών ημερών, οι επιλεγέντες φοιτητές / επιλεγείσες φοιτήτριες θα λάβετε κοινοποιημένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλουμε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σας, με το οποίο θα τους ανακοινώνουμε το όνομά σας (nomination e-mail). Eκείνοι, με τη σειρά τους, θα σας στείλουν το ενημερωτικό υλικό. 

Προκειμένου να πληροφορηθείτε περαιτέρω για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση, για την οποία θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματός μας (Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές (Ευρώπη) (panteion.gr). Για το λόγο αυτό, δεν θα απευθύνετε καμία ερώτηση στο Τμήμα μας αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ως επιλεγέντες φοιτητές / επιλεγείσες φοιτήτριες μέχρι την πραγματοποίηση της ενημέρωσης αυτής.

Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2023-2024

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences