Πως επιλέγω φορέα υποδοχής για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη;

Αναζήτησε μόνος / μόνη φορέα υποδοχής με βάση το αντικείμενο σπουδών σου ή τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα. Ως επιπλέον βοήθημα στις έρευνες σου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας

Placement Offers (click εδώ)

Οι θέσεις αυτές κοινοποιούνται στο Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Ε.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου από αντίστοιχα Τμήματα και φορείς του εξωτερικού.

Δεν υπάρχει κατάλογος φορέων πρακτικής άσκησης (όπως συμβαίνει με την μετακίνηση Erasmus+ για σπουδές) καθώς δεν χρειάζεται προηγουμένως σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του συνεργαζόμενου φορέα. Διαβάστε εδώ συμβουλές επικοινωνίας με τους φορείς. Επίσης, διαβάστε εδώ σχετικά με το Γράμμα Αποδοχής που θα ζητήσετε από τον φορέα υποδοχής και θα καταθέσετε με την αίτησή σας στην Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+

 

Επιλέξιμοι φορείς: 

  • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
  • Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ.
  • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.
  • Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικά δείτε: Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής 2017 – 2018

Προσοχή! Δεν είναι επιλέξιμοι φορείς: 

  • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο).
  • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

 


 Μετάβαση στη σελίδα Placement Offers με αναρτήσεις φορέων Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες για το Γράμμα Αποδοχής

Συμβουλές Επικοινωνίας με τους Φορείς Υποδοχής για Πρακτική Άσκηση

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences