Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

1. Λογιστήριο  (1 άτομο)

Δραστηριότητες: Υποστήριξη του υφιστάμενου προσωπικού στην καταχώρηση δαπανών στα λογισμικά του Λογιστηρίου, αρχειοθέτηση δαπανών και τήρηση / έλεγχος διαφόρων μητρώων.

Αντικείμενο σπουδών: Διοίκηση και Οικονομία

 

2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (2 άτομα)

Δραστηριότητες:  Είσπραξη πληρωμής λογαριασμών και εξυπηρέτηση πελατών για νέους λογαριασμούς, μεταβιβάσεις, αποκοπές, επανασυνδέσεις, αιτήσεις για εκπτώσεις, παράπονα, κλπ.

Αντικείμενο σπουδών: Διοίκηση και Οικονομία, Μηχανική και Τεχνολογία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης

 

3. Τεχνικές Υπηρεσίες (2 άτομα)

Δραστηριότητες: Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αδειών υδροδότησης.

Αντικείμενο σπουδών: Μηχανικής και Τεχνολογίας με Κατεύθυνση κατά προτίμηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Πληροφορική.

Πληροφορίες:

  • Έναρξη απασχόλησης: 1 Σεπτεμβρίου 2017
  • Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες
  • Ώρες εργασίας: Πενθήμερη εργασία, 07:30 - 15:00 
  • Ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα: εν ενεργεία προπτυχιακοί φοιτητές ή / και νέοι Απόφοιτοι

 Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. υπόψη κ. Γιώργου Νικόλα

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences