Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

1. Λογιστήριο  (1 άτομο)

Δραστηριότητες: Υποστήριξη του υφιστάμενου προσωπικού στην καταχώρηση δαπανών στα λογισμικά του Λογιστηρίου, αρχειοθέτηση δαπανών και τήρηση / έλεγχος διαφόρων μητρώων.

Αντικείμενο σπουδών: Διοίκηση και Οικονομία

 

2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (2 άτομα)

Δραστηριότητες:  Είσπραξη πληρωμής λογαριασμών και εξυπηρέτηση πελατών για νέους λογαριασμούς, μεταβιβάσεις, αποκοπές, επανασυνδέσεις, αιτήσεις για εκπτώσεις, παράπονα, κλπ.

Αντικείμενο σπουδών: Διοίκηση και Οικονομία, Μηχανική και Τεχνολογία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης

 

3. Τεχνικές Υπηρεσίες (2 άτομα)

Δραστηριότητες: Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αδειών υδροδότησης.

Αντικείμενο σπουδών: Μηχανικής και Τεχνολογίας με Κατεύθυνση κατά προτίμηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Πληροφορική.

Πληροφορίες:

  • Έναρξη απασχόλησης: 1 Σεπτεμβρίου 2017
  • Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες
  • Ώρες εργασίας: Πενθήμερη εργασία, 07:30 - 15:00 
  • Ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα: εν ενεργεία προπτυχιακοί φοιτητές ή / και νέοι Απόφοιτοι

 Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. υπόψη κ. Γιώργου Νικόλα

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences