Οι Στόχοι του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής του Ομίλου, μαζί με όλα τα Ιδρύματα και τους κοινωνικούς φορείς που τον απαρτίζουν, έχει ως πρωταρχικό στόχο:

  1. Τη βελτίωση της ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης και την επέκτασή της σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών και του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και των Εταίρων μας.

  2. Τη βελτίωση της ποιότητας και ποσοτικής αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό το άνοιγμα προς την κοινωνία.

  3. Την ανάπτυξη της σχέσης της αγοράς εργασίας - Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  4. Τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την τοποθέτηση φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον περιορισμό της ανεργίας και την προώθηση της απασχολησιμότητας.

  5. Την αύξηση του βαθμού αποδοχής από τους θεσμούς της αγοράς των τυπικών προσόντων που αποκτούνται μέσω της συνεργασίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

  6. Την περαιτέρω ανάπτυξη της Πρακτικής Άσκησης μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης του προγράμματος με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας για πρακτική άσκηση.

  7. Ανεύρεση θέσεων για πρακτική άσκηση και ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις.

  8. Την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τη διάδοση αυτών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  9. Διεύρυνση του αντίκτυπου που έχει η πρακτική άσκηση στους συμμετέχοντες, η οποία τελικώς επιδρά στην διαμόρφωση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και των πρακτικών.

 

Μπείτε στην ομάδα του Ομίλου μας στο Facebook!

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences