Προστιθέμενη Αξία από την Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω της δημιουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στην:

  • δημιουργία νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς με την αναμενόμενη παραγωγή αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν σε καινοτόμες ιδέες και πρακτικές προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. 

  • ομογενοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

  • άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών.

  • αλλαγή της στερεότυπης εικόνας που εισπράττει η κοινωνία για τα Πανεπιστήμια.
     
  • υιοθέτηση εκ μέρους των Ιδρυμάτων μιας συμπληρωματικής διάστασης των προγραμμάτων σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή της σύνδεσης της θεωρίας με το πραγματικό περιβάλλον της εργασίας. 

  • ενίσχυση και διάδοση της ευρωπαϊκής σύγκλισης και ολοκλήρωσης στις επιχειρήσεις και στους κοινωνικούς φορείς.

  • ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε ερευνητικά projects και στοχευμένες μελέτες για παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια ή/και ένταξη σε προγραμματισμένες-εγκεκριμένες μελέτες για χρήση από κρατικούς φορείς.

  • ενσωμάτωση από τους φορείς-εταίρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των αποτελεσμάτων του Ομίλου σε έργα (projects) που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Μπείτε στην ομάδα του Ομίλου μας στο Facebook!

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences