Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (Λευκωσία)

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών.

Διάρκεια: 6 – 12 μήνες

Τοποθέτηση: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στη Λευκωσία

Αμοιβή: Πρακτική Άσκηση χωρίς αμοιβή*

Τι ψάχνουμε;

  • Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό Φοιτητή/Φοιτήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
  • Μητρική Γλώσσα: Ελληνικά
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλική Γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Word, Excel, PowerPoint)
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες

More information (PDF)

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences