Πρακτική Άσκηση πάνω σε digital skills

Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
  • Digital graphical, mechanical or architectural design
  • Development of apps, software, scripts, or websites
  • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
  • Cybersecurity
  • Data analytics, mining and visualisation
  • Programming and training of robots and artificial intelligence applications
  • Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category

Digital Opportunity traineeships: boosting digital skills on the job

Digital inclusion and web accessibility

The Digital Opportunity traineeship initiative will provide cross-border traineeships for up to 6,000 students and recent graduates between 2018 and 2020. The aim is to give students of all disciplines the opportunity to get hands on digital experience in fields demanded by the market.

Many companies say that young people leaving education are not ready for the workplace. More than 40% of business in Europe looking for ICT specialists say they have difficulty finding the right people. The Commission sets up the “Digital Opportunity” traineeship scheme to help respond to the challenge.

 

The Digital Opportunity traineeship

The Digital Opportunity trainees will strengthen ICT specific skills, in fields like cybersecurity, big data, quantum technology and machine learning or boost digital skills for business in areas like web design, digital marketing, and software development. The first traineeships can start in June 2018. The pilot project is financed by Horizon 2020 and implemented through Erasmus+. The trainees receive an allowance for 2-12 months, in line with Erasmus+ rules and procedures.

 

How do students apply?

Students apply through their university, according to the timing and procedures established by the university for Erasmus+ traineeships. Recent graduates can do traineeships within 12 months after graduation and provided that they have applied before the graduation.

Find out more...

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences