ΥΠΕΞ: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης σε αρχές του εξωτερικού, Ακ. έτος 2019-2020

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναρτηθεί προκήρυξη για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό που αφορούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


Τονίζουμε ότι ΔΕΝ είναι όλες οι προσφερόμενες θέσεις επιλέξιμες
για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+ είναι οι εξής:
χώρες Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ.


Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η εξής:

Οι φοιτητές θα υποβάλουν αίτηση στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει.

Για τις προσφερόμενες θέσεις σε Αρχές που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ που θ' ανακοινωθεί με το νέο έτος, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές εφόσον γίνουν αρχικώς δεκτοί από την εκάστοτε Αρχή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα μας Letter of Acceptance, ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Προσοχή:

Για να μπορέσετε να μετακινηθείτε μέσω του προγράμματος Erasmus+ στις Αρχές που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες του προγράμματος,

θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 που θα ανακοινώσει το Τμήμα μας από το νέο έτος

Δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος  Erasmus+ 
φοιτητές οι οποίοι θα έχουν γράμμα αποδοχής, αλλά δεν θα έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα
αίτηση στην προκήρυξη για πρακτική άσκηση Erasmus+ που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα μας.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences