Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία- Πρόγραμμα Vulcanus

Tο Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί Πρακτική Άσκηση για φοιτητές/ήτριες STEM (Μηχανικοί, Φυσικές Επιστήμες, Υπολογιστές).

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί:

  • σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδα)
  • εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 εβδομάδες) και
  • οκτώ μήνες Πρακτικής Άσκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες εδώ


 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences