Έγγραφα και «υποχρεώσεις» Επιστροφής από την Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Τέσσερα (3) προαπαιτούμενα για την καταβολή της Β' δόσης της επιχορήγησης:

Όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης, στο Άρθρο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, στις σελίδες 5 και 6 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιστροφής για να προχωρήσει η καταβολή της Β' δόσης της χρηματοδότησης.

Α. Δύο έγγραφα/αποδεικτικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης:

Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+ οι μετακινούμενοι / -νες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα 2 Έγγραφα "επιστροφής" ως αποδεικτικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης:

  1. Το Learning Agreement after the Mobility και 

  2. Το Confirmation Letter

στα οποία ο Φορέας Υποδοχής (Receiving Organisation/Enterprise) γράφει ηλεκτρονικά ένα μικρό κείμενο αξιολόγησης (evaluation), τα υπογράφει και τα σφραγίζει.

Αρχικά ο/η μετακινούμενος /-νη στέλνει στο γραφείο μας με e-mail (scan σε PDF) και τα δύο αυτά έγγραφα, αμέσως μόλις τα παραλάβει από τον φορέα του/της. Στη συνέχεια καταθέτει* τα πρωτότυπα στο γραφείο μας με την επιστροφή του/της. Έτσι πιστοποιούνται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης.

Μπορείτε να ζητήσετε ακόμα ένα πρωτότυπο Confirmation Letter για δική σας χρήση (συνολικά 2).

Σας προτείνουμε να ενημερώσετε εγκαίρως το υπεύθυνο άτομο που υπογράφει, ώστε να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση την τελευταία μέρα της Πρακτικής σας Άσκησης.
Προσοχή στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα αναγράφονται στα έγγραφα! Η ημερομηνία υπογραφής των εγγράφων δεν μπορεί να είναι πάνω από 3 ημέρες πριν την λήξη της Πρακτικής Άσκησης που αναγράφεται στη Σύμβασή σας.

Οι μετακινούμενοι /-νες μπορούν να λάβουν από το γραφείο μας ένα υπόδειγμα του Confirmation Letter (όπως έλαβαν και το Letter of Acceptance) ώστε να διευκολύνουν τους υπεύθυνους του φορέα τους. Ο φορέας μπορεί να διαθέτει το δικό του επίσημο έγγραφο, το οποίο είναι αποδεκτό εάν αναγράφει τις ίδιες πληροφορίες.

Είναι σαφές, πως σε περίπτωση που δεν κατατεθούν* τα πρωτότυπα Έγγραφα Ολοκλήρωσης στο Γραφείο μας, μπορεί να θεωρηθεί πως η Πρακτική Άσκηση δεν πραγματοποιήθηκε και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιστραφεί το σύνολο της επιχορήγησης.

Τα Έγγραφα Επιστροφής μπορούν να σταλούν με το ταχυδρομείο στην διεύθυνσή μας με ευθύνη του/της μετακινούμενου/-νης.

 

Β. Ένα ηλεκτρονικό προαπαιτούμενο

Μετά την λήξη της κινητικότητας λαμβάνετε αυτόματα από το σύστημα σύνδεσμο, όπου συμπληρώνετε την Έκθεση (Erasmus Participant Report) σε μορφή ερωτηματολόγιου από την Ε.Ε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προωθήστε στο γραφείο μας το PDF της Participant Report αμέσως μόλις τo συμπληρώσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail-πρόσκληση (από την ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ενημερώστε μας, αφού ελέγξτε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam/junk). Δείτε την πρώτη σελίδα (από συνολικά 14 σελίδες) του ερωτηματολόγιου:

 

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες και τα υποδείγματα των εγγράφων επιστροφής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Ενημέρωση σχετικά με τη Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων (ΠΟΛ 1094 - 17 Απριλίου 2015). Δείτε το αναρτημένο PDF.

 


Σημείωση σχετικά με την Ορκωμοσία αμέσως μετά την Πρακτική Άσκηση:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορκιστείτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus+, θα πρέπει με τη λήξη της να καταθέσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 2 μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ορκωμοσίας σας. Εάν αυτή η ημερομηνία έχει οριστεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Σπουδών σας σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών σας, η υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη ορκωμοσία, πλην όμως δεν δεσμεύεται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences