Υπόδειγμα - Βοήθημα στην συμπλήρωση του Γράμματος Αποδοχής - How to fill in the Letter of Acceptance

Οι «κόκκινες» περιοχές συμπληρώνονται από τον φορέα υποδοχής για Πρακτική Άσκηση

“Red” areas / fields are to be filled in by the receiving / host organization / company

Signature and Stamp of the receiving / host organization / company are mandatory

Οι «πράσινες» περιοχές συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/υποψήφια για Πρακτική Άσκηση

  1. Στο πεδίο This is to certify that συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Εξηγείτε στον φορέα σας πως συμπληρώσατε αυτά τα πεδία για να τους διευκολύνετε και όχι ως μορφή πίεσης για να σας αποδεχτούν! Αναφέρετε το Γράμμα Αποδοχής σε φορέα που έχετε επικοινωνήσει αρκετές φορές και είναι θετικοί απέναντί σας.

  2. Από κάτω, στο πεδίο student of συμπληρώνετε: Panteion University of Social & Political Sciences.

  3. Από κάτω, στο πεδίο Department συμπληρώνετε το Τμήμα Σπουδών σας στα αγγλικά, όπως ακριβώς αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Please read the following exemplar of a Letter of Acceptance:

 

Επιστροφή στην ιστοσελίδα του Γράμματος Αποδοχής

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences