8. Παραίτηση από τη Συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Erasmus+

Στην περίπτωση που για προσωπικούς λόγους δεν είναι δυνατή η μετακίνησή σας μέσω του Erasmus+ στη συμφωνημένη περίοδο, θα πρέπει να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης στο ΔΣΕΕ (δεκτή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η φύση του προβλήματος που οδήγησε στην παραίτησή σας.

Επισημαίνεται ότι όσο νωρίτερα στη διαδικασία γνωστοποιηθεί στο ΔΣΕΕ η παραίτησή σας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αντικατάστασής σας από επιλαχόντα υποψήφιο. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε άλλο συμφοιτητή σας, και περιφρουρείται η αξιοπιστία του Παντείου Πανεπιστημίου προς το ΙΚΥ, όσον αφορά τα στοιχεία του προγράμματος.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences