Αποτελέσματα Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των προτάσεων - σχεδίων του Παντείου Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ / International Credit Mobility για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάστηκε και συνέταξε τα σχέδια για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς 13 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατατεθείσες προτάσεις μας αξιολογήθηκαν λίαν επιτυχώς, αποδίδοντας στο Ίδρυμά μας συνολική επιχορήγηση 426.345,00 €
που αντιστοιχεί σε 139 κινητικότητες στις κατωτέρω χώρες:

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αυξήθηκε κατά 35,47% σε σχέση με την επιχορήγηση που λάβαμε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, καθ’ όσον φέτος υπεβλήθησαν περισσότερες προτάσεις από περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ταυτόχρονα το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι για την Ελλάδα ήταν σαφώς μικρότερο από πέρυσι.

 

 

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences