Αποτελέσματα Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των προτάσεων - σχεδίων του Παντείου Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ / International Credit Mobility για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάστηκε και συνέταξε τα σχέδια για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς 13 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατατεθείσες προτάσεις μας αξιολογήθηκαν λίαν επιτυχώς, αποδίδοντας στο Ίδρυμά μας συνολική επιχορήγηση 426.345,00 €
που αντιστοιχεί σε 139 κινητικότητες στις κατωτέρω χώρες:

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αυξήθηκε κατά 35,47% σε σχέση με την επιχορήγηση που λάβαμε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, καθ’ όσον φέτος υπεβλήθησαν περισσότερες προτάσεις από περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ταυτόχρονα το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι για την Ελλάδα ήταν σαφώς μικρότερο από πέρυσι.

 

 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences