Οδηγίες Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία εκτός Ευρώπης

Πριν την αναχώρηση:

Οι επιλεγμένοι προς μετακίνηση για Διδασκαλία θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων
 2. Σύμβαση 2017 - 2019 (MS Word) συμπληρωμένη σε 4 αντίτυπα.
  Σύμβαση 2018 - 2020 (MS Word) συμπληρωμένη σε 4 αντίτυπα.
 3. Σχέδιο Διδασκαλίας (Teaching Agreement) 2017 - 2019 (MS Word
  Σχέδιο Διδασκαλίας (Teaching Agreement) 2018 - 2020 (MS Word)
  ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής.
  Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης. 
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων. 
 5. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση εγγράφου ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking).
 6. Αντίγραφο Διαβατηρίου
 7. Αντίγραφο της Εθνικής Θεώρησης Εισόδου (VISA)
 8. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
 9. Αντίγραφο Ιδιωτικής Ασφάλειας που θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής

 

Μετά την επιστροφή:

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής -πρωτότυπη εις διπλούν- στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται ότι ο μετακινούμενος πραγματοποίησε κινητικότητα διδασκαλίας Erasmus+, οι ημερομηνίες και η  διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό, ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 καθώς και το αντικείμενο διδασκαλίας.

 2. Παραστατικά εισιτηρίων: αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (προσοχή! ΔΕΝ πρέπει να εκδίδονται πλέον σε στοιχεία του ΕΛΚΕ ), κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).(Τα παραστατικά απαιτούνται μόνο ως αποδεικτικό της κινητικότητας.)

 3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής

 4. Με τη λήξη της κινητικότητας λαμβάνετε με e-mail, αυτόματα από το σύστημα σύνδεσμο, όπου συμπληρώνετε την Έκθεση (Erasmus Participant Report) σε μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου από την Ε.Ε. H υποβολή της Έκθεσης Διδάσκοντος είναι προαπαιτούμενη για την καταβολή της Β' δόσης της επιχορήγησής σας. Συμπληρώνετε και υποβάλετε (submitηλεκτρονικά την Έκθεση. Εν συνεχεία, ή την προωθείτε στο e-mail του Τμήματός μας ή την  εκτυπώνετε και την καταθέτετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail-πρόσκληση (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ενημερώστε μας αφού ελέγξτε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam/junk).

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας θα επιστρέφεται!

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences