Έντυπα Επιλεγέντων 2018 - 2019 για Σπουδές στην Ευρώπη

 

1. «Αίτηση συμμετοχής» 2018 - 2019 (MS Word) - (PDF)

Προθεσμία Κατάθεσης:
28/06/2018 (Χειμερινό Εξάμηνο & Έτος)
31/10/2018 (Εαρινό Εξάμηνο)

 

2. «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές»
    (Σύμβαση) (Ms Word) - (PDF)

Προθεσμία Κατάθεσης: 

30/08/2018 (Χειμερινό Εξάμηνο & Έτος)
31/10/2018 (Εαρινό Εξάμηνο)

 

3α. Learning Agreement for Studies ( before Mobility)
    (Ms Word) (PDF)

    Προθεσμία Κατάθεσης: 

28/06/2018 (Χειμερινό Εξάμηνο & Έτος)
31/10/2018 (Εαρινό Εξάμηνο)

 3β. Learning Agreement during the mobility (Ms Word) (PDF)

Προθεσμία Κατάθεσης: ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης της κινητικότητας

 

4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (Ms Word) (PDF)

    Προθεσμία Κατάθεσης:

30/08/2018 (Χειμερινό Εξάμηνο & Έτος)

31/10/2018 (Εαρινό Εξάμηνο)

 

5. Confirmation of Arrival  (Ms Word) (PDF)

 

6. Certificate of Attendance (Ms Word) (PDF) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή. Απαιτείται το πρωτότυπο)

    Προθεσμία κατάθεσης:

Ένα μήνα μετά την επιστροφή [οπωσδήποτε μέχρι 31/08/2019]

 

Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και:

 

Προθεσμία Κατάθεσης:

30/08/2018 (Χειμερινό Εξάμηνο & Έτος)

31/10/2018 (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Σημαντικά έγγραφα:

 

 

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences