Διαδικασία & Έγγραφα ΜΕΤΑ την Επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Έντυπο «Certificate of Attendance» (doc, pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το ακαδ. έτος 2021-2022: ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/08/2022]

Πριν την αναχώρησή σας από το εξωτερικό, οφείλετε να παραδώσετε το έντυπο αυτό στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, προκειμένου να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί. Με την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο οφείλετε να το καταθέσετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο ΔΣΕΕ. Στο έντυπο, εκτός των άλλων, πρέπει να αναγράφονται ακριβώς οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης γιατί βάσει αυτών υπολογίζεται η ακριβής περίοδος παραμονής στο εξωτερικό και γίνεται η τελική χρηματική εκκαθάριση. Αν το Πανεπιστήμιο υποδοχής εκδίδει δικό του αντίστοιχο έγγραφο, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνο σε περίπτωση που αναγράφει τις ημερομηνίες της πραγματικής παραμονής σας σε αυτό και όχι απλά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες για τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο Ίδρυμα υποδοχής.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (“Transcript of Records”)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το ακαδ. έτος 2021-2022: ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ 31/08/2022]

Θα χρειαστεί να αναζητήσετε το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σας από το αρμόδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου υποδοχής πριν αναχωρήσετε. Εφόσον είναι ολοκληρωμένο, θα το παραλάβετε και θα το καταθέσετε στο ΔΣΕΕ κατά την επιστροφή σας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο για να το παραλάβετε κατά την αναχώρησή σας, θα πρέπει:

  1. να ενημερωθείτε για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα σας αποσταλεί. Αν αυτό υπερβαίνει τον ένα μήνα

  2. από την αναχώρησή σας, θα πρέπει να ζητήσετε και να προμηθευτείτε ημιεπίσημη (δηλαδή επικυρωμένη από το Ίδρυμα υποδοχής) κατάσταση βαθμολογίας ή μεμονωμένα πιστοποιητικά ανά μάθημα πριν την αναχώρησή σας, προκειμένου να μπορέσετε να διενεργήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μετά την επιστροφή σας.

  3. να επιβεβαιώσετε ότι το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας συνοδεύεται από πιστοποιητικό αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του Ιδρύματος Υποδοχής στο δεκαδικό σύστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιστοίχιση της βαθμολογίας κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία εξετασθήκατε επιτυχώς μετά την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

  4. να επιβεβαιώσετε ότι το αρμόδιο Τμήμα έχει τη σωστή ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Για λόγους παρακολούθησης και συντομίας, σας προτείνουμε να δώσετε την προσωπική διεύθυνσή σας και όχι του Παντείου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του Πανεπιστημίου υποδοχής επιβάλλουν την αποστολή του πιστοποιητικού βαθμολογίας απ’ ευθείας στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε την παραλαβή του επικοινωνώντας με το ΔΣΕΕ.

  5. να επιβεβαιώσετε ότι έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Πανεπιστημίου υποδοχής για την παραγωγή και αποστολή του πιστοποιητικού, έτσι ώστε να μπορέσετε εσείς να έρθετε σε επαφή μαζί τους για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.

Στην εξαιρετική περίπτωση που δεν εξεταστήκατε επιτυχώς σε κανένα από τα μαθήματα τα οποία δηλώσατε και παρακολουθήσατε στο Ίδρυμα Υποδοχής, παρόλ’ αυτά οφείλετε να προσκομίσετε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πιστοποιητικό προσέλευσης στις εξετάσεις. Η μη προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού αποτελεί, αυτοδίκαια, λόγο ακύρωσης της συμφωνίας και επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού της υποτροφίας. Μόνες εξαιρέσεις οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες κρίνονται και επιβεβαιώνονται από το συλλογικό όργανο του Ακαδημαϊκού Τμήματος προέλευσής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε να ενημερώνετε το ΔΣΕΕ τη στιγμή της εμφάνισης του κωλύματος προκειμένου να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες κατά περίπτωση.

 

«Έκθεση σπουδών»

Ο φοιτητής υποβάλλει την Έκθεση Σπουδών ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έπονται της επιστροφής του από το εξωτερικό, δηλαδή και της Διαδικασίας Αναγνώρισης Σπουδών, η οποία συμπληρώνεται on-line, κατόπιν μηνύματος που λαμβάνει ο φοιτητής.

Οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί υπότροφοι υποχρεούνται να δώσουν αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό.

Διαδικτυακό Γλωσσικό Τεστ ΜΕΤΑ την επιστροφή σας!

Επισημαίνεται ότι, αν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα έντυπα δεν κατατεθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο έως τις 30/09/2022, θεωρείται παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών σας και απαιτείται η επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας που σας έχει καταβληθεί.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences