Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη Φοιτητών ERASMUS+

OLS: Online Linguistic Support

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές, διότι μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στη κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Στο πρόγραμμα Erasmus+, θα διατίθενται  διαδικτυακά (on–line) μαθήματα  γλωσσικής προετοιμασίας των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στα Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά ή Πορτογαλικά, έχοντας αποτέλεσμα επιπέδου Α1 έως Β1 (CEFR), λαμβάνουν αυτόματα άδεια για on-line γλωσσικά μαθήματα. Για τα Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανέζικά. Κροατικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Φινλανδικά και Σουηδικά, οι φοιτητές λαμβάνουν αυτόματα άδεια για on-line γλωσσικά μαθήματα ένα στο πρώτο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης έχουν αποτέλεσμα επιπέδου μικρότερο από Α2 (CEFR).

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη θα παρέχεται ως ακολούθως:

  • Όλοι οι φοιτητές (εκτός απ' αυτούς που η μητρική τους γλώσσα είναι μία τις παρακάτω–native speakers) που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για σπουδές, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι μία από τις ακόλουθες:
  • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται τόσο στους εξεταζόμενους φοιτητές όσο και στο Ίδρυμα Αποστολής / Γραφεία Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

  • Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα προκύπτει ποιοι φοιτητές δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και κατά συνέπεια δικαιούνται να λάβουν άδεια για να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα βελτίωσης της γλωσσικής επάρκειας, εφόσον το επιθυμούν. Επιπλέον, το Ίδρυμα Αποστολής θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τον αριθμό των φοιτητών που ενδεχομένως να χρειάζονται την άδεια για να παρακολουθήσουν διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης και βελτίωσης της γλώσσας.

  •  Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας καθορίζεται στη Συμφωνία Ιδρυμάτων (Inter-institutional agreemenet).

  •  Το Ίδρυμα Αποστολής/Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα κατανείμει τις άδειες στους φοιτητές που τις χρειάζονται και που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει περίπτωση ο αριθμός των αδειών που θα κατανεμηθεί στο Ίδρυμα να μην επαρκεί για το σύνολο των φοιτητών. Για το λόγο αυτό, η κατανομή των Αδειών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων. Το ΙΚΥ/ΕΜ θα δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των αδειών στους φοιτητές, και τα οποία θα σας γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

  • Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα κατά τη περίοδο της κινητικότητας.

  • Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας πριν και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του στο εξωτερικό.

  • Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη παρακολούθησης του διαδικτυακού μαθήματος γλωσσικής προετοιμασίας.

  • Στη περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν κάνει χρήση της άδειας που του δόθηκε για το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, τότε το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να κατανείμει αυτή την άδεια σε άλλον φοιτητή.

  • Στη περίπτωση που φοιτητές βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, αλλά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας για βελτιώσουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας τους, μπορούν να λάβουν άδεια από το Ίδρυμα εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες. (χαμηλή προτεραιότητα).

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences