Μετακινήσεις φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρίες για Σπουδές ή για Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρίες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μετακινούμενων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν είναι πάντα ορατές εκ πρώτης όψεως. Στους φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αριθμ. 4452/2017, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο PDF. Σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

 

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρίες:

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το Ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.

• Οι εξερχόμενοι/-νες φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός τους. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την Ε.Μ. δεν γίνονται δεκτές.

• Η Εθνική Μονάδα/IKY με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.

• Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παθήσεων (και ψυχικών, νευρολογικών κ.α.), για την εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών/φοιτητριών, είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσφατη Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

 

Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η ΕΜ από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια.

 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

  • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
  • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση κατά και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
  • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
  • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας
  • Φροντιστής ασθενούς
  • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.ά.)
  • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής κ.ά.)
  • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.ά.)
  • Ειδική διατροφή
  • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αίτηση Φοιτητού /Φοιτήτριας με αναπηρίες (MS Word)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου ή / και ενημερωθείτε από τον σχετικό Οδηγό ΑΜΕΑ.

 

International Credit Mobility (ICM) for students with special needs

Please note that for incoming students and staff within the Erasmus + International Mobility, the application is submitted through the relevant Erasmus office.

 The campus plan of Panteion University showing stairs, elevators and rumps

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences