Μετακινήσεις προσωπικού ΑΜεΑ για διδασκαλία ή για επιμόρφωση

Τα μέλη του προσωπικού με αναπηρίες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μετακινούμενων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν είναι πάντα ορατές εκ πρώτης όψεως. Στους φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αριθμ. 4452/2017, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο PDF. Σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλα τα μέλη του προσωπικού που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση μελών του προσωπικού με αναπηρίες:

• Τα μέλη του προσωπικού με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

• Τα εξερχόμενα μέλη του προσωπικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός τους. Απευθείας αιτήσεις προς την Ε.Μ. δεν γίνονται δεκτές.

• Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.

• Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.

• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων μελών προσωπικού, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

• Τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Τα μέλη του προσωπικού θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.

• Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

  • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
  • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση κατά και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
  • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
  • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας
  • Φροντιστής ασθενούς
  • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.ά.)
  • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής κ.ά.)
  • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.ά.)
  • Ειδική διατροφή
  • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αίτηση μέλους προσωπικού ΑΜΕΑ (ΜS Word)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου ή / και ενημερωθείτε από τον σχετικό Οδηγό ΑΜΕΑ.

 

International Credit Mobility (ICM) for students with special needs

Please note that for incoming students and staff within the Erasmus + International Mobility, the application is submitted through the relevant Erasmus office.

 The campus plan of Panteion University showing stairs, elevators and rumps

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences