Συνεντεύξεις καθηγητών της Προκήρυξης για Σπουδές Erasmus+ 2017-2018

Παρακαλείσθε όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ να προσέλθετε για τη συνέντευξη, όπως ορίζεται από τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα αναρτητέα στην Προκήρυξη.

Η παρουσία σας στην συνέντευξη είναι απαραίτητη, καθώς καλείσθε να αξιολογηθείτε ως προς τους λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (έως 50 μόρια) και ως προς την καταλληλότητα της προσωπικότητάς σας για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (έως 50 μόρια). 

Όλοι οι αιτούντες προσέρχεστε στη συνέντευξη που έχει ορίσει ο καθηγητής, που είναι υπεύθυνος της συμφωνίας που έχετε δηλώσει ως πρώτη επιλογή στην αίτησή σας.

O πίνακας των συνεντεύξεων καθηγητών της Προκήρυξης για Σπουδές Erasmus+ 2017-2018 ενημερώνεται συνεχώς!

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences