Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2018 - 2019 για Διδασκαλία

Κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ICM 2017-2019
και Erasmus+ ICM 2018-2020

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της κινητικότητας διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility, θα πραγματοποιηθούν κινητικότητες διδασκόντων σε Πανεπιστήμια  χωρών εταίρων, με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Από την απόφαση της Συγκλήτου στις 20.12.2018, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 14/3/2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διδάσκοντες του Ιδρύματός μας, μετά από αίτησή τους, με προτεραιότητα στους ακαδημαϊκούς συντονιστές της συμφωνίας, δηλαδή, όσους έχουν προτείνει τη συγκεκριμένη διεθνή συνεργασία ή και συμμετάσχει στην αίτηση υποβολής της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό και με το γνωστικό αντικείμενο της διμερούς συμφωνίας. 

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου 7 ημερών, με 5 ημέρες δραστηριότητας και 2 διακριτές (από τις πέντε ημέρες δραστηριότητας) ημέρες ταξιδίου.

Ο αριθμός των κινητικοτήτων και η διάρκειά τους καθορίζονται από το πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ, και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (βλ. αναρτημένο πίνακα). Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με τον κάθε εταίρο.

 

Για τους συμμετέχοντες με σοβαρή αναπηρία προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας.

 

Οι θέσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 2017-2019 θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως  την 31η Ιουλίου ε.έ. (ημέρα επιστροφής) ενώ οι θέσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 2018-2020 έως την 31η Ιουλίου 2020 (ημέρα επιστροφής).

 

Οι διαθέσιμες θέσεις για διδασκαλία στις χώρες εταίρους είναι οι ακόλουθες:

Α. Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία

 

Β. Χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία

* Η Σερβία πρόκειται να υπογράψει την συμφωνία τις προσεχείς ημέρες

 

Δικαιολογητικά  για την υποβολής  της αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  1. Αίτηση (MS Word).
  2. Συνοπτικό υπόμνημα σχετικό με την κινητικότητα (motivation letter)

Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής:

  1. οι διδάσκοντες αποστέλλουν ηλεκτρονικά και μόνον στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κατατεθείσες αιτήσεις και την απόφαση από 20/12/2018 της Συγκλήτου, κατατάσσει τον σχετικό πίνακα επιλογής των υποψηφίων για κινητικότητα και τον καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή.

  3. Καλούνται οι υποψήφιοι για κινητικότητα σε συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus +ICM.

  4. H απόφαση της Επιτροπής Erasmus +ICM κατατίθεται στην Σύγκλητο για τελική έγκριση. 

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων Αποστολή Δικαιολογητικών έως και την 1η Απριλίου 2019.

*οι Αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ.: +30 210 920 1484 και - 1485 || Φαξ +30 210 920 1485

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr