Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2018 - 2019 για Επιμόρφωση

Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ICM 2017-2019
και Erasmus+ ICM 2018-2020

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της κινητικότητας επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility, θα πραγματοποιηθούν κινητικότητες προσωπικού (διοικητικού ή/και διδακτικού) σε Πανεπιστήμια χωρών εταίρων, με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών, περιόδων παρατήρησης - επιμόρφωσης στα συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων του προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση  από την 20.12.2018 της Συγκλήτου, η οποία μας ανακοινώθηκε στις 14.3.2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του προσωπικού (διοικητικού ή/και διδακτικού) του Ιδρύματός μας, μετά από αίτησή τους, με προτεραιότητα στους ακαδημαϊκούς συντονιστές της συμφωνίας, δηλαδή, όσους έχουν προτείνει τη συγκεκριμένη διεθνή συνεργασία ή και συμμετάσχει στην αίτηση υποβολής της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και τα στελέχη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την πρότασή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου 7 ημερών, με 5 ημέρες δραστηριότητας και 2 διακριτές (από τις πέντε ημέρες δραστηριότητας) ημέρες ταξιδίου.

Ο αριθμός των κινητικοτήτων και η διάρκειά τους καθορίζονται από το πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ, και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (βλ. αναρτημένο πίνακα). Η κινητικότητα για επιμόρφωση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με τον κάθε εταίρο.

Για τους συμμετέχοντες με σοβαρή αναπηρία προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας.

 

Οι θέσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 2017-2019 θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την 31η Ιουλίου ε.έ. (ημέρα επιστροφής) ενώ οι θέσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 2018-2020 έως την 31η Ιουλίου 2020 (ημέρα επιστροφής).

 

Οι διαθέσιμες θέσεις για επιμόρφωση στις χώρες εταίρους είναι οι ακόλουθες:

 Α. Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία

 Β. Χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία

Δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  1. Αίτηση (MS Word).
  2. Συνοπτικό υπόμνημα σχετικό με την κινητικότητα (motivation letter)

Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής:

  1. τα μέλη του προσωπικού αποστέλλουν ηλεκτρονικά και μόνον στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κατατεθείσες αιτήσεις και την απόφαση από 20/12/2018 της Συγκλήτου, κατατάσσει τον σχετικό πίνακα επιλογής των υποψηφίων για κινητικότητα και τον καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή.

  3. Καλούνται οι υποψήφιοι για κινητικότητα σε συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus +ICM.

  4. H απόφαση της Επιτροπής Erasmus +ICM κατατίθεται στην Σύγκλητο για τελική έγκριση. 

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων Αποστολή Δικαιολογητικών έως και την 1η Απριλίου 2019.

*οι Αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ.: +30 210 920 1484 και - 1485 || Φαξ +30 210 920 1485

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr