Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση ΠΡΙΝ την Αναχώρηση & ΜΕΤΑ την Επιστροφή σας!

1. Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+

Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση ΠΡΙΝ την Αναχώρηση

Η διάρκεια χρήσης της άδειας για το γλωσσικό μάθημα είναι η ίδια με τη διάρκεια της μετακίνησης.

Βήμα 1ο: φοιτητής που έχει επιλεγεί να μετακινηθεί με γλώσσα διδασκαλίας τα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ολλανδικά υποβάλλεται σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας αυτής, πριν την αναχώρησή του για το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Βήμα 2ο: 

  • Ο φοιτητής λαμβάνει πρόσκληση προκειμένου να υποβληθεί στο 1ο τεστ αξιολόγησης (έλεγχος φακέλου spam) εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Προτείνεται να ολοκληρώσει ο φοιτητής την αξιολόγηση χωρίς διακοπή διότι ενδέχεται να μην αποθηκευθεί το μέρος που έχει ήδη ολοκληρώσει.

  • Εάν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει την αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που έχει δηλώσει το Ίδρυμα, ο φοιτητής δεν θα έχει πρόσβαση στην αξιολόγηση και δεν θα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος.

  • Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν ο φοιτητής αναχωρήσει για την μετακίνησή του. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται μέσω email στο φοιτητή και μέσω της online πλατφόρμας στα Ιδρύματα.

Βήμα 3ο: 

Ο φοιτητής πρέπει να χρησιμοποιήσει την άδεια μέσα στον πρώτο μήνα. Αποστέλλονται υπενθυμίσεις κάθε εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση η πρόσβαση για την παρακολούθηση του μαθήματος θα μπλοκάρει και δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. 

Η διάρκεια χρήσης της άδειας για το γλωσσικό μάθημα είναι η ίδια με τη διάρκεια της μετακίνησης.

 

2. Αφού επιλεγείτε για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα

Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση ΜΕΤΑ την Επιστροφή σας!

Ο φοιτητής λαμβάνει e-mail προκειμένου να συμπληρώσει την 2η υποχρεωτική αξιολόγηση την 15η ημέρα του μήνα που ολοκληρώνεται η κινητικότητά του.

  • Η άδεια αυτή θα είναι ενεργή για 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της.

  • 5 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας, αποστέλλεται υπενθύμιση μέσω της πλατφόρμας για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης.

  • Μετά την ημερομηνία αυτή ο φοιτητής δεν έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα προκειμένου να συμπληρώσει την online αξιολόγηση και να λάβει υπόλοιπο 20% της συνολικής επιχορήγησης.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.