9. Παραίτηση από τη Συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Erasmus+

Στην περίπτωση που για προσωπικούς λόγους δεν είναι δυνατή η μετακίνησή σας μέσω του Erasmus+ στη συμφωνημένη περίοδο, θα πρέπει να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης στο ΔΣΕΕ (δεκτή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η φύση του προβλήματος που οδήγησε στην παραίτησή σας.

Επισημαίνεται ότι όσο νωρίτερα στη διαδικασία γνωστοποιηθεί στο ΔΣΕΕ η παραίτησή σας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αντικατάστασής σας από επιλαχόντα υποψήφιο. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε άλλο συμφοιτητή σας, και περιφρουρείται η αξιοπιστία του Παντείου Πανεπιστημίου προς το ΙΚΥ, όσον αφορά τα στοιχεία του προγράμματος.

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.