7. Επαναληπτική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς από το Ακαδημαϊκό Τμήμα προέλευσής σας, έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που σας επιτρέπει το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων για τα οποία δε λάβατε προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις του Ιδρύματος υποδοχής του εξωτερικού (αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου).

Ο συνολικός αριθμός των δηλωμένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που αντιστοιχήθηκαν, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

Η συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται στο αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Τμήμα ή απευθείας στη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας μετά από σχετική ανακοίνωση ή προφορική ενημέρωση που παρέχεται από την Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι. Για τη διαδικασία της δωρεάν χορήγησης των αντίστοιχων συγγραμμάτων θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας και στο Τμήμα Δημοσιευμάτων.

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.