Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 για Έλληνες Πολίτες

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. 

Οι υποτροφίες  απευθύνονται σε καθηγητές / ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

 

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε καθημερινά 10.00 – 14.30 με την κα Els Hanappe (Έλς Χάναπε), Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright στο 210 7241 811 ή 210 7241 812 (εσωτ. 3) ή με email στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προγράμματα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018:

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών (ΑΕΙ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες  

 

Πρόγραμμα για Υποψήφιους Διδάκτορες

Εγγραφή από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι διδάκτορες που είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια βραχυπρόθεσμη περίοδο έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αίτηση υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως από το Ίδρυμα Fulbright, εφόσον εξεταστεί η σχετική λεπτομερής πρόταση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 έως Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια τριών μηνών.

Αναλυτικές πληροφορίες  

 

Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Εγγραφή  από Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 έως Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν  να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε   πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α.  

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Artist Residency Program 

Συνεργασία με το Santa Fe Institute's international Artists and Writers Residency Program (SFAI)

Εγγραφή από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Για επαγγελματίες καλλιτέχνες σε τομείς όπως καλές τέχνες, δημιουργική γραφή, εκπαίδευση, επιμέλεια εκθέσεων, κριτική τέχνης, χειροτεχνία, σχέδιο, αρχιτεκτονική, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία και ψηφιακή τέχνη, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Santa Fe Institute's international Artists and Writers Residency Program (SFAI).  Κάθε χρόνο το SFAI  διοργανώνει ποικίλες θεματικές ενότητες οι οποίες αφορούν κρίσιμα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικές τοπικές και διεθνείς κοινότητες. Η επιλογή βασίζεται  στην επαγγελματική εμπειρία του καλλιτέχνη, στην ποιότητα των έργων του, και στην δυνατότητα να έχει ένα παραγωγικό artist residency στο SFAI.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Study of the United States Institutes (SUSI)

Αίτηση από Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 έως Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας πέντε εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά σεμινάρια του Ινστιτούτου σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις Αμερικανικές Σπουδές.

Αναλυτικές πληροφορίες 

 

Καλοκαιρινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Study of the United States Institutes (SUSI) – Summer Institutes

Αίτηση από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016 έως Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Τα Καλοκαιρινά Ακαδημαϊκά Προγράμματα απευθύνονται σε Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας 18-25 ετών και έχουν διάρκεια πέντε εβδομάδων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος/Ιούλιος). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και είναι ανοιχτό για φοιτητές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ενώ είναι ανοιχτό και για ΑΜΕΑ. Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος διεξάγονται στα αγγλικά. 

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες

To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ. 

Αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 1 Δεκεμβρίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

1 Δεκεμβρίου 2016

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US-EU relations  για διαλέξεις ή/και για  έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση επίσης, μπορούν  να υποβάλλουν επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences