Μετακίνηση Φοιτητών για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Το Erasmus+ International Credit Mobility αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και εξοικείωσης με τον πολιτισμό και την ιστορία των 13 κρατών εταίρων με τα Πανεπιστήμια των οποίων έχουμε συνάψει συμφωνία στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τα κράτη αυτά είναι: 1. Αίγυπτος, 2. Αργεντινή, 3. Αυστραλία, 4. Βραζιλία, 5. ΗΠΑ, 6. Καναδάς, 7. Κίνα, 8. Μαυρίκιος, 9. Μολδαβία, 10. Ουκρανία, 11. Ρωσία, 12. Φιλιππίνες, 13. Χιλή

Είναι λοιπόν αναμενόμενο αποτέλεσμα της μετακίνησής σας να αποκομίσετε διευρυμένη αντίληψη για τις σπουδές σας και τη διαμόρφωση διεθνούς ακαδημαϊκής συνείδησης και να συμβάλετε στους αμοιβαίους πολιτισμικούς δεσμούς με τους κατοίκους άλλων ηπείρων.

Αναρτήθηκε ο πίνακας των συνεντεύξεων
αιτούντων της προκήρυξης
Erasmus+ International Credit Mobility για Σπουδές 2017-2018

Η παρουσία σας στην συνέντευξη είναι απαραίτητη, καθώς καλείσθε να αξιολογηθείτε ως προς τους λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (έως 50 μόρια) και ως προς την καταλληλότητα της προσωπικότητάς σας για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (έως 50 μόρια). Όλοι οι αιτούντες προσέρχεστε στη συνέντευξη, που έχει ορίσει ο καθηγητής, που είναι υπεύθυνος της συμφωνίας την οποία έχετε δηλώσει ως πρώτη επιλογή στην αίτησή σας.

Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές ακ. έτος 2017 – 2018 για τα προγράμματα: Erasmus+ International Credit Mobility 2017 – 2019 και Erasmus+ International Credit Mobility 2016 – 2017 (υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας).

 

Πίνακας Συνεργαζομένων Πανεπιστημίων International Credit Mobility

Σημαντικές Πληροφορίες International Credit Mobility

1. Οδηγός έκδοσης Εθνικής Θεώρησης Visa - Άδειας Παραμονής για φοιτητές

2. Μετακινήσεις ΑΜΕΑ

Έντυπα Επιλεγέντων
International Credit Mobility
2017 - 2018 
2016 - 2017

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.