Προστιθέμενη Αξία από την Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω της δημιουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στην:

  • δημιουργία νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς με την αναμενόμενη παραγωγή αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν σε καινοτόμες ιδέες και πρακτικές προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. 

  • ομογενοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

  • άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών.

  • αλλαγή της στερεότυπης εικόνας που εισπράττει η κοινωνία για τα Πανεπιστήμια.
     
  • υιοθέτηση εκ μέρους των Ιδρυμάτων μιας συμπληρωματικής διάστασης των προγραμμάτων σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή της σύνδεσης της θεωρίας με το πραγματικό περιβάλλον της εργασίας. 

  • ενίσχυση και διάδοση της ευρωπαϊκής σύγκλισης και ολοκλήρωσης στις επιχειρήσεις και στους κοινωνικούς φορείς.

  • ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε ερευνητικά projects και στοχευμένες μελέτες για παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια ή/και ένταξη σε προγραμματισμένες-εγκεκριμένες μελέτες για χρήση από κρατικούς φορείς.

  • ενσωμάτωση από τους φορείς-εταίρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των αποτελεσμάτων του Ομίλου σε έργα (projects) που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences