2. Διοικητικές διαδικασίες για την μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας από το ΔΣΕΕ

Προκειμένου να σας αναγνωρίσει το Πανεπιστήμιο υποδοχής στο οποίο έχετε τοποθετηθεί ως υπότροφος Erasmus, το ΔΣΕΕ του Παντείου ανακοινώνει την υποψηφιότητά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνα, διεύθυνση αλληλογραφίας και εξάμηνο μετακίνησης) στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Προεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής από τους Φοιτητές

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας, τα περισσότερα Πανεπιστήμια υποδοχής αποστέλλουν ενημερωτικό υλικό στους υποψήφιους φοιτητές τους. Ορίζουν προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τις οποίες αναμένουν να τηρήσετε αυστηρά. Σε περίπτωση που δε λάβετε οδηγίες σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, όπως αυτές παρέχονται και από τον αρχείο «Πληροφορίες Πανεπιστημίων 2020-2021» που σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ.

Συνήθως, οι πληροφορίες του εκάστοτε Ιδρύματος για το Erasmus+ βρίσκονται στον τομέα «International» της ιστοσελίδας τους.

Για τη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου υποδοχής, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε:

  • με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του προγράμματος ο οποίος είναι υπεύθυνος της διμερούς συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής όπου τοποθετηθήκατε (βλ. τον Πίνακα των Συνεργαζομένων Πανεπιστημίων) 
  • με τον Τμηματικό Συντονιστή του προγράμματος για το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι, σε περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής που είναι υπεύθυνος της διμερούς συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής όπου τοποθετηθήκατε δεν είναι μέλος ΔΕΠ του συγκεκριμένου Τμήματος, για ό,τι αφορά την επιλογή μαθημάτων (βλ. Πίνακα Τμηματικών Συντονιστών στο Παράρτημα B)
  • με το ΔΣΕΕ, στις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται επιπλέον και επικύρωση από τον Ιδρυματικό συντονιστή ή από το Πάντειο Πανεπιστήμιο γενικότερα θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι συντονιστές δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι και επομένως να υπολογίσετε τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες για τη διεκπεραίωση.


Πληροφόρηση για τη στέγασή σας, σας παρέχεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής

Η δυνατότητα παροχής στέγασης διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Μπορεί να παρέχεται σε μορφή στέγασης σε εστία του Πανεπιστημίου, σε κεντρικές εστίες ανά πόλη, σε δωμάτια σε σπίτια ιδιωτών, καθώς και να μην παρέχεται καθόλου. Σε αυτήν την περίπτωση, συνήθως τα Πανεπιστήμια υποδοχής σας παραπέμπουν σε συνεργαζόμενα ή μη μεσιτικά γραφεία/κέντρα στέγασης. Στο ΔΣΕΕ υπάρχουν πληροφορίες όπως μας έχουν προωθηθεί (συνήθως όπως αναφέρονται στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων υποδοχής), αλλά υπάρχει η συχνή περίπτωση να χρειαστεί να διερευνήσετε μόνοι σας τις εναλλακτικές λύσεις μέσω διαδικτύου, των πρεσβειών των χωρών υποδοχής κ.α.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.