Μετακίνηση Προσωπικού σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2020 για Διδασκαλία

Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2020 για Επιμόρφωση

Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2019 - 2022 για Διδασκαλία

 

Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2019 - 2022 για Επιμόρφωση

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας δίνει την δυνατότητα σε μέλη Διδακτικού Προσωπικού να πραγματοποιήσουν διδασκαλία σε ίδρυμα μιας από τις Χώρες Εταίρους του προγράμματος για 7 ημέρες (ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας) και 8 ώρες διδασκαλίας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να μεταδώσουν την γνώση τους σε νέο διδακτικό περιβάλλον μεταφέροντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά και να αποκομίσουν οι ίδιοι μια διαφορετική και πολύτιμη εμπειρία.

Αντίστοιχα, δίνεται η δυνατότητα σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού να επιμορφωθούν για 7 ημέρες (ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας), αποκτώντας νέα εργαλεία και δεξιότητες και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές με τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό.  

Η Διεθνής Κινητικότητα συμβάλλει κατά αυτό τον τρόπο στην εξοικείωση με διαφορετικές κουλτούρες ακαδημαϊκές και μη, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και την συνύπαρξη σε ένα μωσαϊκό πολιτισμών, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της αναδυόμενης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, καθιστά ελκυστικό τον χώρο της ευρωπαϊκής παιδείας για τα Πανεπιστήμια διεθνώς. 

Πίνακας Συνεργαζομένων Πανεπιστημίων International Credit Mobility

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.