Μετακίνηση Προσωπικού σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Προκήρυξη Θέσεων από Erasmus+ International Credit Mobility 2018 - 2019 για Διδασκαλία

Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2018 - 2019 για Επιμόρφωση

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας δίνει την δυνατότητα σε μέλη Διδακτικού Προσωπικού να πραγματοποιήσουν διδασκαλία σε ίδρυμα μιας από τις Χώρες Εταίρους του προγράμματος για 7 ημέρες (ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας) και 8 ώρες διδασκαλίας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να μεταδώσουν την γνώση τους σε νέο διδακτικό περιβάλλον μεταφέροντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά και να αποκομίσουν οι ίδιοι μια διαφορετική και πολύτιμη εμπειρία.

Αντίστοιχα, δίνεται η δυνατότητα σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού να επιμορφωθούν για 7 ημέρες (ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας), αποκτώντας νέα εργαλεία και δεξιότητες και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές με τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό.  

Η Διεθνής Κινητικότητα συμβάλλει κατά αυτό τον τρόπο στην εξοικείωση με διαφορετικές κουλτούρες ακαδημαϊκές και μη, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και την συνύπαρξη σε ένα μωσαϊκό πολιτισμών, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της αναδυόμενης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, καθιστά ελκυστικό τον χώρο της ευρωπαϊκής παιδείας για τα Πανεπιστήμια διεθνώς. 

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.