Πρακτική Άσκηση στις Ψηφιακές Δεξιότητες - Digital Skills Traineeships

Κάθε Πρακτική Άσκηση θεωρείται "Πρακτική Άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες" (digital skills) εφόσον ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) - Digital marketing (e.g. social media management)
  • Ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων - Web analytics
  • Ψηφιακό, γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο - Digital graphical, mechanical or architectural design
  • Ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων - Development of apps, software, scripts, or websites
  • Εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων ΤΠ - Installation, maintenance and management of IT systems and networks
  • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - Cybersecurity
  • Ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων - Data analytics, mining and visualization
  • Προγραμματισμό και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης - Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Generic customer support, order fulfillment, data entry or office tasks are NOT considered in this category!

Digital Opportunity traineeships: boosting digital skills on the job

Digital inclusion and web accessibility

The Digital Opportunity traineeship initiative will provide cross-border traineeships for up to 6,000 students and recent graduates between 2018 and 2020. The aim is to give students of all disciplines the opportunity to get hands on digital experience in fields demanded by the market.

Many companies say that young people leaving education are not ready for the workplace. More than 40% of business in Europe looking for ICT specialists say they have difficulty finding the right people. The Commission sets up the “Digital Opportunity” traineeship scheme to help respond to the challenge.

 

The Digital Opportunity traineeship

The Digital Opportunity trainees will strengthen ICT specific skills, in fields like cyber security, big data, quantum technology and machine learning or boost digital skills for business in areas like web design, digital marketing, and software development. The first traineeships can start in June 2018. The pilot project is financed by Horizon 2020 and implemented through Erasmus+. The trainees receive an allowance for 2-12 months, in line with Erasmus+ rules and procedures.

 

How do students apply?

Students apply through their University, according to the timing and procedures established by the University for Erasmus+ traineeships. Recent graduates can do traineeships within 12 months after graduation and provided that they have applied before the graduation.

Find out more...

+

The Digital Skills and Jobs Coalition 

Look for a Digital Skills Internship at Erasmus Intern Org by ESN

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences