Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

ΠΡΟΣΟΧΗ! οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν κατέθεσαν Γράμμα Αποδοχής δεν βρίσκονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 

Στη δεύτερη Προκήρυξη ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβετε την αίτησή σας! Η ήδη κατατεθείσα αίτηση ενέχει τον ρόλο αίτησης και στην δεύτερη προκήρυξη. Το πρόγραμμα με το οποίο θα μετακινηθείτε (εάν επιλεγείτε τελικά) είναι καθαρά διοικητικό θέμα που θα το διαχειριστεί το Τμήμα ΔΣΕΕ.

Εφόσον ο Αριθμός Μητρώου σας (που αναγράφεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα)
εμφανίζεται στους καταλόγους που ακολουθούν, διαβάστε πολύ προσεκτικά τα εξής:

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματος Σπουδών σας ή τα γλωσσικά κριτήρια που απαιτούνται από τον φορέα της Πρακτικής Άσκησης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κινητικότητά σας, παρά μόνο όταν καταθέσετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την αναχώρησή σας μαζί με όλα τα έγγραφα αναχώρησης* (Έγκριση της Γραμματείας του Τμήματός σας ή/και Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας).

*Τα έγγραφα αναχώρησης είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν στο γραφείο Erasmus+ ολοκληρωμένα τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την αναχώρησή σας ή στην ημερομηνία που θα ορίσει το Γραφείο Erasmus+ του Παντείου Πανεπιστημίου! (παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την αντίστοιχη ιστοσελίδα)

Πραγματοποιούνται Συναντήσεις Εξερχομένων για απορίες σχετικά με τα έγγραφα αναχώρησης! Προτεραιότητα δίνεται στις πρώτες ημερολογιακά μετακινήσεις.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences