Έγγραφα Μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

A. Έγγραφα Αναχώρησης

Τα απαραίτητα έγγραφα (συνολικά 6) που καταθέτετε (ολοκληρωμένα) στο Τμήμα μας δύο μήνες πριν την αναχώρηση σας για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη είναι τα εξής:

1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: το έντυπο αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους επιλεγέντες φοιτητές / φοιτήτριες. Για την αναχώρησή σας χρειάζονται 4 συμπληρωμένες Συμβάσεις (4 αντίτυπα). Στην κάθε Σύμβαση η υπογραφή σας πρέπει να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία ή scan). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είστε απολύτως υπεύθυνοι / υπεύθυνες για τη σωστή συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων σας στη Σύμβασή σας. Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!

2. Learning Agreement for Traineeship (before Mobility) και αυτό το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μόνο στους επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες. Συμπληρώνεται και από τον Φορέα Πρακτικής Άσκησης στα αντίστοιχα πεδία-πίνακες. (Δίνονται αναλυτικές οδηγίες).

3. Φωτοτυπία και scan της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.
Κάνοντας αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα για την ΕΚΑΑ λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ, το οποίο πρέπει να στείλετε στο γραφείο μας με e-mail (scan σε αρχείο PDF) αλλά και να το καταθέσετε στον ατομικό σας φάκελο. Όταν θα παραλάβετε την κάρτα σας, είναι υποχρεωτικό να την στείλετε επίσης με e-mail και να προσκομίσετε μία φωτοτυπία της, διότι το προσωρινό έγγραφο λήγει σε έναν μήνα από την έκδοσή του.


Είναι σαφές πως πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητά σας. 


Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) τότε θα πρέπει να καλύπτεστε από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Συνιστάται επίσης, η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας λήγει κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό, υποχρεούστε να υπογράψετε εξουσιοδότηση (Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΕΠ) σε συγγενικό / προσφιλές σας πρόσωπο, ώστε να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανανέωση της Ε.Κ.Α.Α. σας κατά το διάστημα, που ήδη θα απουσιάζετε στο εξωτερικό λόγω της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση.

Είναι απαραίτητο να καλύπτεστε από την Ασφάλισή σας για
ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Πρακτικής σας Άσκησης! 

4. Φωτοτυπία ή αρχείο PDF (με e-mail) Ιδιωτικής Ασφάλειας (υποχρεωτική!) που αφορά: 

α) Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και 

β) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. (ενδεικτικά παρατίθεται το εξής πρότυπο)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο να καλύπτεστε από την Ασφάλισή σας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Πρακτικής σας Άσκησης. 

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού (στο όνομά σας) και το ΙΒΑΝ, BIC (για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας). Καταθέτε 2 εκτυπωμένα αντίτυπα του τραπεζικού σας λογαριασμού στον φάκελό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμπληρώνετε πολύ προσεκτικά όλα τα τραπεζικά σας στοιχεία (5) στη δεύτερη σελίδα της Σύμβασή σας.

  1. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
  2. Κωδικός ΙΒΑΝ
  3. Κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού
  4. Επωνυμία Τράπεζας
  5. BIC ή SWIFT Number

Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!

 

6. Φόρμα ατομικών στοιχείων MS Word - PDF (είναι το πρώτο έγγραφο που καταθέτετε, -μετά το Letter of Acceptance- για να ανοίξει ο φάκελος της μετακίνησής σας). Καταθέτε 2 εκτυπωμένα αντίτυπα των Ατομικών σας στοιχείων.

Παρακαλώ συμπληρώστε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία σας σε όλα τα έγγραφα! 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είστε απολύτως υπεύθυνοι / υπεύθυνες για τη σωστή συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων σας στα έγγραφά σας. 
Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!

 

ΣημείωσηΠριν την αναχώρηση σας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας
Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες από την 1/1/2015 είναι υποχρεωμένοι/-νες να υποβληθούν σε τεστ αξιολόγησης γλώσσας 
πριν την αναχώρηση τους για πρακτική άσκηση καθώς και κατά την επιστροφή τους. 
Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης online γλωσσικά μαθήματα

B. Έγγραφα και "υποχρεώσεις" επιστροφής από την Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (διαβάστε τα πριν αναχωρήσετε).

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences