Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+ ;

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας).

Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. 

Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός. 

Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της Ε.Ε. στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες χώρες;

Το πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στις ακόλουθες χώρες: 

 

Ποια είναι τα είδη κινητικότητας των φοιτητών;

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του Προγράμματος Erasmus+ για να πραγματοποιήσουν: 

  • περίοδο σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης  
  • πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. 

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και πρακτική άσκηση. 

Για να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας κινητικότητα με μέγιστο αντίκτυπο στους σπουδαστές, η κινητικότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των σπουδαστών που συνδέονται με τον εκάστοτε τίτλο σπουδών. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του σπουδαστή για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, πρώτου κύκλου (προπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών), δευτέρου κύκλου (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών) και τρίτου ή διδακτορικού κύκλου. 

Υποστήριξη παρέχεται επίσης για πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών και εντός ενός έτους το αργότερο από την αποφοίτηση του φοιτητή. Στην έννοια της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία σε θέση βοηθού στην περίπτωση σπουδών στον τομέα της διδασκαλίας. 

Εάν είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Η κινητικότητα των φοιτητών δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

 

Το Πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 με κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Ίδρυμά μας είναι επικεφαλής-συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τους Δήμους Αμαρουσίου, Πειραιά και Καλλιθέας.

 

Διαδικασία Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus+

  1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

  3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

  4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

  5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

  6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

 

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Erasmus+

Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γραφείο του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου (στο αίθριο του Πανεπιστημίου).

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +30 210 920 1483-6 Fax : +30 210 920 1485 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Υποδοχής: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη, 10:00-14:00 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.